Nowoczesna psychologia przyznaje, że wykorzystujemy tylko niewielką część naszych możliwości.

Zatem z całą pewnością sukces nie nadejdzie sam z siebie w formie cudu. Kiedy obserwuję ludzi, to

widzę, że większość z nich narzeka na straconą szansę lub na brak jakiś umiejętności, ale że brakuje

im środków, albo …

Zatem, gdzie są te przyczyny, które nie pozwalają nam osiągnąć sukces i samorealizację?

Badania dowiodły, że zbyt dużo samokrytyki, czy też rodzina, nasze otoczenie społeczne,

wykształcenie oraz kultura mają ogromny wypływ na nasze zachowania oraz ograniczają nas w

naszych ambicjach, marzeniach czy też celach życiowych.

Nikt nigdy nas wcześniej nie uczył jak sobie radzić w takich sytuacjach, a one wpływają na naszą

pewność siebie w taki sposób, że zaczynamy wątpić w samych siebie. Nadają one nam obraz samego

siebie, który jest daleki od rzeczywistości lub daleki od obrazu, który sami wypracujemy.

W szkole uczona nas “jak coś zrobić”, przekazując nam wiedzę i umiejętności, lecz szkoła nigdy nie

poświęciła uwagi, aby nauczyć nas “jakim być”, aby stworzyć solidne podstawy dla naszego

przyszłego sukcesu.

Większość z nas sądzi, że ludzie odnoszący sukces mają po prostu szczęście, albo dlatego, że mają

zamożnych rodziców, czy rodzinę, ale to wszystko to nieprawda.

Osiągniecie sukcesu w życiu kosztuje człowieka tyle samo wysiłku co odniesienie porażki. Nie wydarzy

się nic szczególnego a odrobinę czegoś co nazywam „zdrowy rozsądek”, z którego na co dzień

korzystasz, wskaże ci drogę do sukcesu.

Wierzę, że każdy ma prawo do sukcesu.

Jedyne co trzeba zrobić to podjąć decyzję, że zaczniecie:

– Być bardziej ambitni

– Żyć pozytywnie

– Otoczać się ludźmi odnoszącymi sukces

– Podejmować więcej inicjatywy

– Żyć z większą pasją

BillBellens